Contemporary Okinawan Studies | Okinawa University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Contemporary Okinawan Studies | Okinawa University(Cao học) | JPSS, trang chu...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Contemporary Okinawan Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Okinawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Contemporary Okinawan Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Okinawa  / Tư lập

沖縄大学 | Okinawa University

  • Contemporary Okinawan Studies

Contemporary Okinawan Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 902-8521
Địa chỉ liên hệ 555 Kokuba, Naha-shi, Okinawa
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 098-832-3270
Fax 098-832-3271

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học