Nursing | Ishikawa Prefectural Nursing University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Ishikawa Prefectural Nursing University(Cao học) | JPSS, trang chuy...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ishikawa Prefectural Nursing University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Nursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ishikawa  / Công lập

石川県立看護大学 | Ishikawa Prefectural Nursing University

  • Nursing

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 929-1210
Địa chỉ liên hệ 1-1 Gakuendai, Kahoku-shi, Ishikawa
Bộ phận liên hệ Educational Affairs and Student Office
Điện thoại 076-281-8300
Fax 076-281-8319
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 25 tháng 03 năm 2014

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học