English Literature and Language | Kwassui Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

English Literature and Language | Kwassui Women's University(Cao học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > English Literature and Language

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kwassui Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các English Literature and Language, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Nagasaki  / Tư lập

活水女子大学 | Kwassui Women's University

  • English Literature and Language

English Literature and Language

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 850-8515
Địa chỉ liên hệ 1-50 Higashi-Yamate-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
Bộ phận liên hệ International Exchange and International Student Center
Điện thoại 095-820-6024
Fax 095-820-6024

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 07 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học