Literature | Shikoku Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Literature | Shikoku Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Literature

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shikoku Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các SociologyhoặcLiteraturehoặcSocial Welfare, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kagawa  / Tư lập

四国学院大学 | Shikoku Gakuin University

Literature

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 765-8505
Địa chỉ liên hệ 3-2-1 Bunkyo-machi, Zentsuji-shi, Kagawa
Bộ phận liên hệ Admission Office
Điện thoại 0877-62-2111
Fax 0877-63-5353

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 12 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học