Graduate School of Dentistry | Osaka Dental University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Dentistry | Osaka Dental University(Cao học) | JPSS, trang...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Dentistry

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Dental University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of DentistryhoặcGraduate School of Health Sciences, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

大阪歯科大学 | Osaka Dental University

Graduate School of Dentistry

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 573-1121
Địa chỉ liên hệ 8-1 Kuzuhahanazono-cho, Maikata-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Graduate School Section
Điện thoại 072-864-3106
Fax 072-864-3000

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học