Commerce | Osaka Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Commerce | Osaka Gakuin University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các CommercehoặcEconomicshoặcLawhoặcInternational StudieshoặcComputer Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Osaka  / Tư lập

大阪学院大学 | Osaka Gakuin University

Commerce

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 564-8511
Địa chỉ liên hệ 2-36-1 Kishibe Minami, Suita-shi, Osaka
Bộ phận liên hệ Graduate School Academic Affairs Office
Điện thoại 06-6381-8434(代表)
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Commerce
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần thi N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Công khai (có thể gửi qua bưu điện)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 3người
Trong đó số du học sinh tư phí 3người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 305,000 Yên
Tiền học phí / năm 676,000 Yên
Các khoản chi phí khác 206,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,187,000 Yên
Ghi chú School fees for 2024 are currently undecided. The school fees for 2023 are posted.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 8 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 8 năm 2023 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 9 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2023
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Commerce
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Kỳ thi liên quan đến tiếng Nhật Sử dụng kết quả thi Năng lực Nhật ngữ (Cần thi N1 (trình độ cấp 1))HoặcSử dụng kết quả kỳ thi Du học Nhật Bản
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Số du học sinh của trường niên khóa 2023 0người
Lệ phí thi 35,000 Yên
Tiền nhập học 330,000 Yên
Tiền học phí / năm 794,000 Yên
Các khoản chi phí khác 228,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,352,000 Yên
Ghi chú School fees for 2024 are currently undecided. The school fees for 2023 are posted.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2024 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2024
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Phỏng vấn, Tiểu luận

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học