Law | Kyoto Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Kyoto Women's University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thôn...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoto Women's University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các LiteraturehoặcHome EconomicshoặcCotemporary SocietyhoặcHuman Development and EducationhoặcLaw, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Kyoto  / Tư lập

京都女子大学 | Kyoto Women's University

Law

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 605-8501
Địa chỉ liên hệ 35 Kita Hiyoshi-cho, Imagumano, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admissions and PR Division
Điện thoại 075-531-7054
Fax 075-531-7222

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học