Medical Science | Kanazawa Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Medical Science | Kanazawa Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên v...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Medical Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kanazawa Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Medical Science, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Ishikawa  / Tư lập

金沢医科大学 | Kanazawa Medical University

  • Medical Science

Medical Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 920-0293
Địa chỉ liên hệ 1-1 Daigaku, Uchinada-machi, Kahoku-gun, Ishikawa
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section, Graduate School Office
Điện thoại 076-286-2211
Fax 076-286-6054
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 12 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học