Graduate school of Management and Information Sciences | Josai International University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate school of Management and Information Sciences | Josai International ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate school of Management and Information Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Josai International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate school of HumanitieshoặcGraduate school of Management and Information ScienceshoặcGraduate school of Business DesignhoặcGraduate school of Social Work StudieshoặcGraduate school of International Administration, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Chiba  / Tư lập

城西国際大学 | Josai International University

Graduate school of Management and Information Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 283-8555
Địa chỉ liên hệ 1, Gumyo, Togane-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0475-55-8855
Fax 0475-53-2194
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 12 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học