Martial Art and Sports | International Budo University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Martial Art and Sports | International Budo University(Cao học) | JPSS, trang...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Martial Art and Sports

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về International Budo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Martial Art and Sports, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Chiba  / Tư lập

国際武道大学 | International Budo University

  • Martial Art and Sports

Martial Art and Sports

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 299-5295
Địa chỉ liên hệ 841 Shinkan, Katsuura-shi, Chiba
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office
Điện thoại 0470-73-4111
Fax 0470-73-4148
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 14 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học