Nursing | Jichi Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Jichi Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Jichi Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of MedicinehoặcNursing, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Tochigi  / Tư lập

自治医科大学 | Jichi Medical University

Nursing

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 329-0498
Địa chỉ liên hệ 3311-159 Yakushiji, Shimotsuke-shi, Tochigi
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Section, Graduate School of Nursing
Điện thoại 0285-58-7433
Fax 0285-44-4981

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 05 năm 2015

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học