Graduate School of Medical Science | Iwate Medical University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of Medical Science | Iwate Medical University(Cao học) | JPSS...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Graduate School of Medical Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iwate Medical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Medical SciencehoặcDentistryhoặcGraduate School of Pharmacy, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học Iwate  / Tư lập

岩手医科大学 | Iwate Medical University

Graduate School of Medical Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 028-3694
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Idaidori, Yahaba-cho, Shiwa-gun, Iwate
Bộ phận liên hệ Educational Affairs Office, Faculty of Medicine
Điện thoại 019-651-5111
Fax 019-698-1826
Đặc điểm khoa nghiên cứu Có chương trình đào tào thợ chuyên nghiệp tay nghề cao

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học