Graduate School of International Culture and Communication Studies | Waseda University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Graduate School of International Culture and Communication Studies | Waseda U...

facebooktwitter

> > > Graduate School of International Culture and Communication Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Waseda University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Political SciencehoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate School of LawhoặcLetters, Arts and ScienceshoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate School of Fundamental Science and EngineeringhoặcGraduate School of Human ScienceshoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of Social ScienceshoặcAsia-Pacific StudieshoặcJapanese Applied LinguisticshoặcWaseda Law SchoolhoặcGraduate School of Business and FinancehoặcAccountancyhoặcGraduate School of Sport ScienceshoặcGraduate School of Creative Science and EngineeringhoặcGraduate school of Creative Science and EngineeringhoặcGraduate School of Environment and Energy EngineeringhoặcGraduate School of International Culture and Communication Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcTokyo / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Graduate School of International Culture and Communication Studies

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 169-8050
Địa chỉ liên hệ 1-6-1 Nishiwaseda, Shinjyuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-3208-0467
Fax 03-3208-8401
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu, Đào tạo thợ chuyên nghiệp tay nghề cao, Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Major in International Culture and Communication Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 15 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 112người
Trong đó số du học sinh tư phí 87người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 745,000 Yên
Các khoản chi phí khác 8,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 953,000 Yên
Ghi chú Amounts of fees above are on the record of April 2016.
Fees of Autumn enrollment in 2016 is different, please find further details at our website.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ April Enrollment: First
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 8 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ April Enrollment: Second
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 06 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ September Enrollment
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 03 tháng 3 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 4 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 6 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Major in International Culture and Communication Studies
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Các điều khác(Please contact us in advance except those who completed master course.)
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 15người
Trong đó số du học sinh tư phí 7người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 548,000 Yên
Các khoản chi phí khác 8,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 756,000 Yên
Ghi chú The fees above are on the record of the enrollmemt at April 2016 and the fees for the enrollment in Autumn 2016 is different. Please find further details at our website.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ April Enrollment: Application from Overseas
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 23 tháng 8 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 30 tháng 9 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2016
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ April Enrollment: Application from Japan
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 06 tháng 12 năm 2016
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 06 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ September Enrollment: Application from both outside or inside of Japan
Thời hạn thẩm định cá biệt tư cách dự thi Ngày 03 tháng 3 năm 2017
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 4 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 6 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Các điểm chú ý khác Không cần sự đồng ý trước của thầy hướng dẫn
Số du học sinh của trường niên khóa 2016 2người
Trong đó số du học sinh tư phí 1người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 25,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Tuition fee for Enrollment in 2017: 47,300 yen / a unit
(This is subject to be changed from another year)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ April Enrollment
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 06 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2017
Phân loại hồ sơ September Enrollment
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 05 tháng 4 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 4 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 6 năm 2017
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học