Graduate School of Sport Sciences | Waseda University(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Graduate School of Sport Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Waseda University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Graduate School of Political SciencehoặcGraduate school of EconomicshoặcGraduate School of LawhoặcLetters, Arts and ScienceshoặcGraduate School of CommercehoặcGraduate School of Fundamental Science and EngineeringhoặcGraduate School of Human ScienceshoặcGraduate School of EducationhoặcGraduate School of Social ScienceshoặcAsia-Pacific StudieshoặcJapanese Applied LinguisticshoặcWaseda Law SchoolhoặcGraduate School of Business and FinancehoặcAccountancyhoặcGraduate School of Sport ScienceshoặcGraduate School of Creative Science and EngineeringhoặcGraduate school of Creative Science and EngineeringhoặcGraduate School of Environment and Energy EngineeringhoặcGraduate School of International Culture and Communication Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao học / Tokyo / Tư lập

早稲田大学 | Waseda University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Graduate School of Sport Sciences

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 169-8050
Địa chỉ liên hệ 1-6-1 Nishiwaseda, Shinjuku-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admission Center of Educational Affairs Section
Điện thoại 04-2947-6855
Fax 04-2947-6801
Đặc điểm khoa nghiên cứu Đào tạo nhà nghiên cứu
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Thạc sĩ
Chuyên ngành Sport Humanities, Sports Business, Sports Medicine, Sports Medicine and Sports Science, Coaching Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Công khai (chỉ được xem)
Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Đã kết thúc chương trình đào tạo trên 16 năm ở nước ngoài, hoặc có dự định hoàn thành chương trình trước thời điểm quy định
Là đối tượng trên 22 tuổi và được công nhận có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp đại học thông qua kỳ thẩm định cá biệt tư cách dự thi.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 16 năm
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2013 13người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 752,000 Yên
Các khoản chi phí khác 260,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,212,000 Yên
Ghi chú Tùy theo chuyên ngành "Các khoản phí khác" sẽ khác nhau nên hãy liên hệ để biết thêm thông tin
Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Amounts of fees for 2013 are written.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants outside Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Môn chuyên ngành(Trả lời bằng tiếng Nhật), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Khóa đào tạo Tiến sĩ
Chuyên ngành Sport Humanities, Sports Business, Sports Medicine, Sports Medicine and Sports Science, Coaching Science
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Có thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp khóa đào tạo Thạc sĩ trở lên
Đối tượng trên 24 tuổi và được công nhận là có trình độ tương đương với người đã tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ.
Các điểm chú ý khác Hãy liên hệ trước cả trong trường hợp chưa học xong quá trình đào tạo 18 năm
Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2013 23người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 30,000 Yên
Tiền nhập học 200,000 Yên
Tiền học phí / năm 622,000 Yên
Các khoản chi phí khác 190,000 Yên
Tổng số tiền phải nộp năm đầu 1,012,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Amounts of fees for 2013 are written.
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants outside Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2013
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 19 tháng 10 năm 2013
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2013
Ghi chú về lịch thi Sẽ xử lý cho từng trường hợp cụ thể.
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants outside Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 5 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 5 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 6 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 9 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 5 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 5 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 6 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 6 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants outside Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 23 tháng 1 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 12 năm 2013
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2013
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 1 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 1 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Ngôn ngữ học(Tiếng Anh), Phỏng vấn
Khoá đào tạo Sinh viên dự thính, sinh viên học lấy tín chỉ (Cao học)
Chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh (có / không) Không có chế độ tuyển chọn đăc biệt cho du học sinh
Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển từ nước ngoài Không thể được
Chế độ thẩm định cá biệt tư cách dự thi (có / không)
Công khai các đề thi cũ Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tư cách dự tuyển Trình độ tốt nghiệp đại học trở lên
Các điểm chú ý khác Du học sinh tốt nghiệp đại học tại Nhật sẽ tham gia dự tuyển giống sinh viên Nhật
Số du học sinh của trường niên khóa 2013 2người
Trong đó số du học sinh tư phí 0người
Trong đó số du học sinh trao đổi 0người
Lệ phí thi 25,000 Yên
Tiền nhập học 50,000 Yên
Ghi chú Tùy theo điều kiện mà lệ phí sẽ khác nhau nên hãy liện hệ để biết thêm chi tiết
Admission fee: 50,000 yen
Tuition fee: It differ to required number of units (usually 4 units for 1 subject).
46,600 yen for 1 unit
Seminar fee: 73,200 yen for 1 unit

(Amounts of fees are for 2013.)
Tháng năm nhập học Tháng 4 năm 2014
Phân loại hồ sơ Exam for International Students (Applicants in Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 2 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 2 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2014
Kỳ thi / Phương pháp tuyển chọn Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 08 tháng 01 năm 2015


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.