Commerce | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Commerce | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter

> > > Commerce

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Takachiho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

高千穂大学 | Takachiho University

Commerce

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 168-8508
Địa chỉ liên hệ 2-19-1 Omiya, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-3313-0148
Fax 03-3313-9034
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 13người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 24người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 255,000 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination fee is not refunded in any cases.
Successful candidates must pay the admission fee and fees (469000 yen) for spring semester at admission procedures in sum.
Khoa Commerce
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ 外国人留学生特別入試Ⅰ期
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, 日本留学試験または日本語能力試験の結果を総合して判定する
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For an application, a guarantor is required. To apply, you should come to the university directly with the guarantor. If the guarantor cannot come to the university, you must come with an agent who has a letter of attorney of the guarantor (the form is not designated). The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must live in Tokyo or a neighboring prefecture, understand Japanese language well, live in Japan for 5 years or longer, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

A guarantor can bear responsibility only for one student.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ 外国人留学生特別入試Ⅱ期
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, 日本留学試験または日本語能力試験の結果を総合して判定する
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú 【出願資格】(日本国籍を有しない者で、次に該当する者)
独立行政法人日本学生支援機構が主催する、2016年度日本留学試験(2016年6月または11月実施)の「日本語」を受験した者、または国際交流基金および日本国際教育支援協会が主催する日本語能力試験のN2レベル以上(2015年12月または2016年7月実施)に合格した者で、外国で日本の高等学校卒業とされる12年の課程を修了した者、あるいは2017年3月修了見込みの者、またはこれに準ずると文部科学大臣が指定した者。

※講義は日本語で行われるので、日本語を十分に理解できる能力を有する者
※入学後に「留学」の在留資格が得られる者

【保証人】
以下の①または②のいずれかひとつの要件を満たす保証人を立てることを条件とする。

①保証人が日本の国籍を有する場合:(ア)日本国内に居住していること(イ)留学生の身分及び入学・在学中の経費などについて一切の責任を負うことのできる方
②保証人が日本の国籍を有しない場合:(ア)日本国内に居住していること(イ)5年以上日本に在住し、日本語を十分に理解できること(ウ)留学生の身分及び入学・在学中の経費などについて一切の責任を負うことのできる方

【出願方法】
窓口出願のみとし、本人及び保証人が直接、入試広報部入試課の窓口に出願書類を持参すること。保証人が同行できない場合は、保証人の委任状(任意書式)を持参のうえ代理人が同行すること

※入試の詳細は募集要項で必ずご確認ください

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học