Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Sciences | Takachiho University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter

> > > Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Takachiho University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành CommercehoặcNgành Business ManagementhoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Tokyo  / Tư lập

高千穂大学 | Takachiho University

Human Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 168-8508
Địa chỉ liên hệ 2-19-1 Omiya, Suginami-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 03-3313-0148
Fax 03-3313-9034
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 3người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 4người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 220,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 255,000 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Examination fee is not refunded in any cases.
Successful candidates must pay the admission fee and fees(467000 yen) for spring semester at admission procedures in sum.
Khoa Human Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Special Selection for International students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 11 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Use the result of EJU or JLPT for the evaluation.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The special entrance examination for international students will be conducted only at the major of Human Sciences, the department of Human Sciences.

Eligibility criteria:
1. Applicants can be who do not have the Japanese nationality.
2.Who took June 2016 or November 2016 of EJU or who passed Dec. 2015 or Jul 2016 of JLPT N2 level or above.
3.Who finished or are expected to finish the course of school education for 12 years in foreign countries by 31st March 2017.

For an application, a guarantor is required. To apply, you should come to the university directly with the guarantor. If the guarantor cannot come to the university, you must come with an agent who has a letter of attorney of the guarantor (the form is not designated). The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status of and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must live in Tokyo or a neighboring prefecture, understand Japanese language well, live in Japan for 5 years or longer, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

A guarantor can bear responsibility only for one student.
How to apply: Only accepted to apply to the desk. Applicant must come with guarantor and bring the application forms. If the guarantor cannot come, you should bring proxy (forms are free) and replacement person instead.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Special Selection for International students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Use the result of EJU or JLPT for the evaluation.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2016
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The special entrance examination for international students will be conducted only at the major of Human Sciences, the department of Human Sciences.

Eligibility criteria:
1. Applicants can be who do not have the Japanese nationality.
2.Who took June 2016 or November 2016 of EJU or who passed Dec. 2015 or Jul 2016 of JLPT N2 level or above.
3.Who finished or are expected to finish the course of school education for 12 years in foreign countries by 31st March 2017.

For an application, a guarantor is required. To apply, you should come to the university directly with the guarantor. If the guarantor cannot come to the university, you must come with an agent who has a letter of attorney of the guarantor (the form is not designated). The guarantor must meet one of requirements below.
1. In case of the guarantor is a Japanese, the person must live in Japan, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status of and payments of the admission fee, academic fees and others.
2. In case of the guarantor is a foreigner, the person must live in Tokyo or a neighboring prefecture, understand Japanese language well, live in Japan for 5 years or longer, have a occupation to maintain the independent life, be able to bear all responsibilities for your status and payments of the admission fee, academic fees, and others.

A guarantor can bear responsibility only for one student.
How to apply: Only accepted to apply to the desk. Applicant must come with guarantor and bring the application forms. If the guarantor cannot come, you should bring proxy (forms are free) and replacement person instead.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 08 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học