Tìm nơi du học từ Aichi Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

Tìm nơi du học từ Aichi Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

facebooktwitter

> > Trang thứ 2

Tìm nơi du học từ Aichi Đại học (Trang thứ 2)

Khác với Tokyo hay Kyoto và Osaka, Aichi là tỉnh trọng yếu của khu vực Trung bộ với nền văn hóa và kinh tế có màu sắc riêng biệt. Aichi có sân bay quốc tế Chubu, hay được gọi bởi cái tên quan thuộc là Centrair. Hàng năm có rất nhiều khách du lịch và du học sinh sử dụng sân bay này.Thành phố Aichi, thành phố trung tâm của tỉnh, có giao thông thuận lợi với nhiều hệ thống tàu điện ngầm. Aichi còn tập trung nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô, và chính vì vậy tỉnh có chế độ học bổng dành cho các du học sinh học những chuyên ngành liên quan đến sản xuất ô tô.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 41 trường Trang thứ 2

Seijoh University Danh sách các ngành học

Daido University Danh sách các ngành học

Tokai Gakuen University Danh sách các ngành học

Toyohashi Sozo University Danh sách các ngành học

Doho University Danh sách các ngành học

Nagoya College of Music Danh sách các ngành học

Nagoya University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Nagoya Gakuin University Danh sách các ngành học

Nagoya University of Arts and Sciences Danh sách các ngành học

Nagoya University of Economics Danh sách các ngành học

Nagoya Institute of Technology Danh sách các ngành học

Nagoya Sangyo University Danh sách các ngành học

Nagoya City University Danh sách các ngành học

Nagoya Women's University Danh sách các ngành học

Nagoya Zokei University of Art and Design Danh sách các ngành học

Nagoya Bunri University Danh sách các ngành học

Nihon Fukushi University Danh sách các ngành học

University of Human Environments Danh sách các ngành học

Fujita Health University Danh sách các ngành học

1 2 3

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Rikkyo University
Daito Bunka University
Tokyo International University
Osaka University
Chuo University
Meiji Gakuin University
Kansai University
Yokohama National University
Teikyo University
Hosei University
Sophia University
Temple University, Japan Campus
Fukui University of Technology
Kobe Gakuin University