Tokyo Employment Service CenterNew service hou... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/03/12 update

Tokyo Employment Service CenterNew service hou... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/03/12

Tin tức

2016/03/12 Thông tin về tuyển dụng

Tokyo Employment Service Center
New service hour from April 1, 2016

Mar 31, 2016
8:30am-5:15pm

Apr 1, 2016
10:00am-6:00pm

http://goo.gl/B29Kp8

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học