Asia University Business Administration 【亜細亜大学】 留学生別科 都内見学12月17日... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/12/21 update

Asia University Business Administration 【亜細亜大学】 留学生別科 都内見学1...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/12/21

Tin tức

2015/12/21 Asia University Business Administration Bản tin trường

【亜細亜大学】 留学生別科 都内見学

12月17日に留学生別科の都内見学が行われました。

詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。
http://www.asia-u.ac.jp/international/news/2015/12/3254/

» Asia University Business Administrationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học