Coming up in few days! Nagoya Employment Servic... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/10/10 update

Coming up in few days! Nagoya Employment Servic... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/10/10

Tin tức

2015/10/10 Thông tin về tuyển dụng

Coming up in few days! Nagoya Employment Service Center for Foreigners ""Job Fair for International Students""
Oct 13 (Tue), 2015
@Wink Aichi 7F

http://goo.gl/WCg1cE

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học