Hokkaido University Modern Japanese Studies Program 【HOKKAIDO UNIVERSITY MJSP】 Online applicatio... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2015/03/03 update

Hokkaido University Modern Japanese Studies Program 【HOKKAIDO UNIVERSITY MJS...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2015/03/03

Tin tức

2015/03/03 Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Bản tin trường

【HOKKAIDO UNIVERSITY MJSP】
Online applications for October 2015(Intensive Japanese Course) and April 2016 (Bachelor’s Degree) entry have now closed.
Thank you very much to everyone who applied for MJSP!
http://www.oia.hokudai.ac.jp/mjsp/

» Hokkaido University Modern Japanese Studies Programの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học