Job Fair for International Students (opportunit... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/11/18 update

Job Fair for International Students (opportunit... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/11/18

Tin tức

2014/11/18 Thông tin về tuyển dụng

Job Fair for International Students (opportunity to study different industries)
Date: Dec 11 (Thu) 13:00-16:30
Venue: Shidax Hall, Shibuya Tokyo
For: International students graduating university or graduate school between April 2015 to March 2016

http://goo.gl/mFfs4c

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học