Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication Aoyama Gakuin University will hold booths at Ja... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2012/03/30 update

Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2012/03/30

Tin tức

2012/03/30 Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communication Bản tin trường

Aoyama Gakuin University will hold booths at Japan Education Fairs.
Republic of Korea
Cities: 1) Busan 2)Seoul
Dates: 1) September 8 (Sat.), 2012 2) September 9 (Sun.), 2012

» Aoyama Gakuin University International Politics, Economics and Communicationの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học