Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University is going to hold an informa... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2014/05/29 update

Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Hokkaido University is go...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2014/05/29

Tin tức

2014/05/29 Hokkaido University Modern Japanese Studies Program Bản tin trường

Hokkaido University is going to hold an information booth at Japan Education Fair 2014 in the Embassy of Japan in Thailand from June 2nd to June 6th (M - F) from 13:30 - 16:30. Come join us to learn more about the Modern Japanese Studies Program and the MEXT scholarship program!

» Hokkaido University Modern Japanese Studies Programの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học