[China]11.9-10 Japan Education Fairs 2013 in Sh... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/11/08 update

[China]11.9-10 Japan Education Fairs 2013 in Sh... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/11/08

Tin tức

2013/11/08 Sự kiện

[China]11.9-10 Japan Education Fairs 2013 in Shanghai

Japan Education Fairs Held in Shanghai!
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_china_2013_e.html


Venue and Dates:
East Asia Exhibition Hall
(800, Lingling Road, Xuhui District, Shanghai, China)
November 9 (Sat.) – November 10 (Sun.) 2013


http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_china_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học