[China]11.2-3 Japan Education Fairs 2013 in Bei... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/11/01 update

[China]11.2-3 Japan Education Fairs 2013 in Bei... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/11/01

Tin tức

2013/11/01 Sự kiện

[China]11.2-3 Japan Education Fairs 2013 in Beijing

Japan Education Fairs Held in Beijing!
http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_china_2013_e.html


Venue and Dates:
China National Convention Center
(No.7 Tianchen East Road, Chaoyang District, Beijing)
November 2 (Sat.) – November 3 (Sun.) 2013


http://www.jasso.go.jp/study_j/info_fair_china_2013_e.html

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học