Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【TIU joins the following Japan Education Fair... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/08/06 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track 【TIU joins the following Japan Edu...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/08/06

Tin tức

2013/08/06 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

【TIU joins the following Japan Education Fair in 2013】

Oct 27 (Sun) Jakarta, Indonesia
Nov 2 (Sat) & 3 (Sun) Beijing, China
Nov 9 (Sat) & 10 (Sun) Shanghai, China
Dec 7 (Sat) & 8 (Sun) Kuala Lumpur, Malaysia

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học