Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University will have booths... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2013/07/13 update

Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Tokyo International University will ...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2013/07/13

Tin tức

2013/07/13 Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Track Bản tin trường

Tokyo International University will have booths at Japan Education Fairs in Taipei, Taiwan.
We are looking forward to seeing you!
Dates: July 21 (Sun.), 2013
Time: 10:45-17:00
Venue: Taipei World Trade Center

【TIU join the following Japan Education Fair in 2013】

Aug 17 (Sat) Hong Kong, China
Sep 1 (Sun) Bangkok, Thailand
Sep 7 (Sat) Busan, South Korea
Sep 8 (Sun) Seoul, South Korea
Oct 27 (Sun) Jakarta, Indonesia
Nov 2 (Sat) & 3 (Sun) Beijing, China
Nov 9 (Sat) & 10 (Sun) Shanghai, China
Dec 7 (Sat) & 8 (Sun) Kuala Lumpur, Malaysia

» Trường Đại học Quốc tế Tokyo TIU E-Trackの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học