Aoyama Gakuin University Economics 【青山学院大学】11月5日(土)外国人留学生入学試... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/18 update

Aoyama Gakuin University Economics 【青山学院大学】11月5日(土)外国人留学生...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/18

Tin tức

2016/10/18 Aoyama Gakuin University Economics Bản tin trường

【青山学院大学】11月5日(土)外国人留学生入学試験実施!

青山学院大学2017年度外国人留学生入学試験へのエントリーありがとうございます。

11月5日(土)に入学試験を実施します。
文学部・教育人間科学部・経済学部・法学部・経営学部・国際政治経済学部・総合文化政策学部(二次審査)
理工学部・社会情報学部(審査)

詳細は、本学ウェブサイトを確認してください。
http://www.aoyama.ac.jp/admission/undergraduate/examination/exam_foreign_student.html

» Aoyama Gakuin University Economicsの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học