Đại học Digital Hollywood Digital Communications Digital Hollywood University akan berpartisipas... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/10/11 update

Đại học Digital Hollywood Digital Communications Digital Hollywood University...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/10/11

Tin tức

2016/10/11 Đại học Digital Hollywood Digital Communications Bản tin trường

Digital Hollywood University akan berpartisipasi pada Study in Japan Fair 2016 yang diselenggakaran di 2 kota oleh JASSO.

The Square Ballroom at ICBC Center Surabaya
Jl. Basuki Rahmat 16 - 18, Surabaya
Sabtu, 29 Oktober 2016
9:30 - 16:00

Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC)
Jl. Gatot Subroto, Jakarta
Minggu, 30 Oktober 2016
10:30 - 17:00

» Đại học Digital Hollywood Digital Communicationsの学校情報を見る

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học