Tokyo Employment Service Center for Foreigners ... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/09/06 update

Tokyo Employment Service Center for Foreigners ... | Tin tức | Website về thô...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/09/06

Tin tức

2016/09/06 Thông tin về tuyển dụng

Tokyo Employment Service Center for Foreigners
Job Fair for International Students
Oct 12 (Wed) - 14 (Fri), 2016
@Tokyo Employment Service Center for Foreigners

http://goo.gl/1xl9xi

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học