Osaka Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thông tin du học JPSS | 2016/08/04 update

Osaka Employment Service Center for Foreigners... | Tin tức | Website về thôn...

facebooktwitter

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Tin tức/Thông tin có ích về du học > 2016/08/04

Tin tức

2016/08/04 Thông tin về tuyển dụng

Osaka Employment Service Center for Foreigners
Job Hunting Seminar for International Students
Every 3rd Thursday 14:00-16:00
(Aug 18, Sep 15)

http://goo.gl/oUQHVR

Trở lại danh sách

Tìm kiếm trường học