Osaka University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka University of Economics | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > Osaka University of Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Economics, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Information Technology and Social Sciences hoặcNgành Human Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka / Tư lập

大阪経済大学 | Osaka University of Economics

Osaka University of Economics Danh sách các ngành học

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học