Life and Environmental Science | University of Tsukuba(Cao học) | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Life and Environmental Science | University of Tsukuba(Cao học) | JPSS, trang...

facebooktwitter

> > > Life and Environmental Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Tsukuba, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Master's Program in EducationhoặcLife and Environmental SciencehoặcGraduate School of Pure and Applied ScienceshoặcSystems and Information EngineeringhoặcGraduate School of Comprehensive Human ScienceshoặcGraduate School of Business ScienceshoặcHumanities and Social ScienceshoặcGraduate School of Library, Information and Media Studies, thông tin về từng khoa nghiên cứu, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Cao họcIbaraki / Quốc lập

筑波大学 | University of Tsukuba

Life and Environmental Science

  • Thông tin kỳ thi tuyển sinh
Code bưu điện 305-8572
Địa chỉ liên hệ 1-1-1,Tennodai, Tukuba-shi, Ibaraki
Bộ phận liên hệ Doctor`s Program of Life and Environmental Science department Office
Điện thoại 0298-53-7297

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 02 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học