Art | Sapporo Otani University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > > Art

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo Otani University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học / Hokkaido / Tư lập

札幌大谷大学 | Sapporo Otani University

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat

Sapporo Otani University Danh sách các ngành học

  • Art

Art

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 065-8567
Địa chỉ liên hệ 9-1-1, 16jo Kita, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Career Support Division
Điện thoại 011-742-1643
Fax 011-742-1654
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người
Số người thi tuyển 0người
Số người trúng tuyển 0người
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2014)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2014)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2014)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2014)
Tiền học phí / năm 1,100,000 Yên (Niên khóa 2014)
Các khoản chi phí khác 356,960 Yên (Niên khóa 2014)
Ghi chú "Other Expenses" include facility fee and others.
Tuition is different for departments.
Khoa Music
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (for International Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 11 năm 2014 ~ Ngày 16 tháng 11 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2014
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2014(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Musical Grammar, Music Dictation, Skill Test
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Information above is subject to change. Formal information will be public on the application guidelines to be issued on August.
Examination subjects are different for courses.
Khoa Fine Arts
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2014
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 11 năm 2014
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 11 năm 2014
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 11 năm 2014
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2014(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Skill Test
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Information above is subject to change. Formal information will be public on the application guidelines to be issued on August.
Examination subjects are different for courses.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 06 năm 2014


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.