Art | Sapporo Otani University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Art | Sapporo Otani University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter

> > > Art

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo Otani University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

札幌大谷大学 | Sapporo Otani University

  • Art

Art

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 065-8567
Địa chỉ liên hệ 9-1-1, 16jo Kita, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Career Support Division
Điện thoại 011-742-1643
Fax 011-742-1654
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 03 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học