Social Welfare | University of Shizuoka | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Welfare | University of Shizuoka | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter

> > > Social Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Shizuoka, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Social Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Shizuoka  / Công lập

静岡県立大学短期大学部 | University of Shizuoka

  • Social Welfare

Social Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 422-8021
Địa chỉ liên hệ 2-2-1, Oshika, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
Bộ phận liên hệ Student Affairs Office
Điện thoại 054-202-2610
Fax 054-202-2612
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 18,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 219,900 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 390,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 88,266 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Social Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ thi vào trường dành cho du học sinh tư phí
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 1 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 1 tháng 4 năm 2012(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp, Toán 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2014
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học