Acupuncture and Moxibustion | Kansai University of Health Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Acupuncture and Moxibustion | Kansai University of Health Sciences | JPSS, tr...

facebooktwitter

> > > Acupuncture and Moxibustion

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kansai University of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Acupuncture and MoxibustionhoặcNgành Health Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Osaka / Tư lập

関西医療大学 | Kansai University of Health Sciences

Acupuncture and Moxibustion

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 590-0482
Địa chỉ liên hệ 2-11-1 Wakaba, Kumatori-cho, Sennan-gun, Osaka
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0724-53-8251
Fax 0724-53-0276
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2015)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Acupuncture, Moxibustion and Sports Trainer course: 300,000 yen, and 1,800,000 yen.
Physiotherapy course: 300,000 yen, and 1,600,000 yen.
Health Promotion Reposition course: 300,000 yen, and 1,650,000 yen
Clinical Inspection course: 300,000 yen, and 1,500,000 yen.
Khoa Acupuncture, Moxibustion and Sports Trainer, Physiotherapy, Health Promotion Reposition, Clinical Inspection
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 1 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2015 , Ngày 26 tháng 1 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 2 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 9 tháng 3 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 1 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 2 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 15 tháng 2 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 2 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 9 tháng 3 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 23 tháng 3 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2015
Phân loại hồ sơ 3rd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 2 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 3 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 23 tháng 3 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên, Xét tuyển hồ sơ

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 03 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học