Human welfare | Tohoku Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human welfare | Tohoku Bunkyo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter

> > > Human welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tohoku Bunkyo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Liberal ArtshoặcNgành Childhood EducationhoặcNgành Human welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Yamagata / Tư lập

東北文教大学短期大学部 | Tohoku Bunkyo Junior College

Human welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 990-2316
Địa chỉ liên hệ 515 Katayachi, Yamagata-shi
Bộ phận liên hệ Admission and PR Group
Điện thoại 023-688-2298
Fax 023-688-6438
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 999người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 20,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 337,000 Yên (Niên khóa 2017)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 01 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học