Human Sciences | Sanyo Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Human Sciences | Sanyo Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter

> > > Human Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sanyo Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human ScienceshoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Okayama  / Tư lập

山陽学園大学 | Sanyo Gakuen University

Human Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 703-8501
Địa chỉ liên hệ 1-14-1 Hirai, Naka-ku, Okayama-shi, Okayama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 086-272-6254
Fax 086-273-3226
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 22người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 18người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 78người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 78người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 150,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 650,000 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú There is a system of tuition reduction for international students who apply.
If you decline to enter the university, fees other than the admission fee are returned after submitting documents by the designated date.
Khoa Psychology And Human Life, Language And Culture
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 10 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 10 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 31 tháng 10 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 7 tháng 11 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 11 năm 2015
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 2 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 3 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 3 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 3 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 3 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 01 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học