Art | Seian University of Art and Design | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Art | Seian University of Art and Design | JPSS, trang chuyên về thông tin du...

facebooktwitter

> > > Art

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seian University of Art and Design, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Art, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shiga / Tư lập

成安造形大学 | Seian University of Art and Design

  • Art

Art

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 520-0248
Địa chỉ liên hệ 4-3-1, Oginosatohigashi, Otsu-shi, Shiga
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 077-574-2119
Fax 077-574-2120
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người trúng tuyển 3người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 16người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 16người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 630,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 124,500 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Those fees shown above are already reduced 30% for a student of General Field.
We have 4 ways of the payments of fees.
For more information, please refer to our website or the application guidelines.
Khoa Art
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Exam for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 11 năm 2016 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 5 tháng 1 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 17 tháng 2 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Interview with 3 to 5 works for about 30 minutes.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 7 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, See Remarks
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Interview with 3 to 5 works for about 30 minutes.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học