Social Sciences | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Sciences | Hosei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học N...

facebooktwitter

> > > Social Sciences

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Hosei University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành EconomicshoặcNgành Business AdministrationhoặcNgành Sustainability StudieshoặcNgành Global and Interdisciplinary StudieshoặcNgành Hosei University Japanese Language ProgramhoặcNgành LawhoặcNgành LettershoặcNgành Social ScienceshoặcNgành Intercultural CommunicationhoặcNgành Social Policy and AdministrationhoặcNgành Lifelong Learning and Career StudieshoặcNgành Engineering and DesignhoặcNgành Bioscience and Applied ChemistryhoặcNgành Science and EngineeringhoặcNgành Sports and Health StudieshoặcNgành Computer and Information Sciences của Hosei University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Hosei University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tokyo / Tư lập

法政大学 | Hosei University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học

Social Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8160
Địa chỉ liên hệ 2-17-1 Fujimi, Chiyoda-ku,Tokyo
Bộ phận liên hệ International Admissions Office, Admission Center
Điện thoại 03-3264-5776
Fax 03-3264-9226
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 35người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 69người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 43người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 88người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 88người (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 1,240,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 788,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 228,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú ◆Entrance Examination Fees
Entrance Examination for International Students 35, 000 yen
Entrance Examination for International Students by Screening of Submitted Documents 20,000 yen
◆Tuition Fees
Additional miscellaneous fees of approximately 20,000 yen will also be required.
There is a tuition reduction program for international students (In the 2016 academic year, tuition for applicable students was reduced by 30%.)
Khoa Policy Science on Society, Sociology, Media and Communication Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 10 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 11 tháng 12 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 20 tháng 12 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 2 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 24 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Japan and the World or Math 1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú [Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU)]
・Eligible exams are those taken in June of 2015, or in June or November of 2014.
・The applicable sections of the "Japanese as a Foreign Language" subject are Reading Comprehension, Listening/Listening & Reading Comprehension and Writing.
・When both of "Japan and the World" or "Mathematics (Course 1)" are taken, only the subject with the highest score will be used for evaluation.

[JLPT Requirements]
・The Japanese Language Proficiency Test (JLPT) may only be submitted by applicants from countries and regions where the EJU exam is not held (such as China).
・Application requirement: N1
・Eligible tests are those taken in July of 2015, or in July or December of 2014.

For details, please refer to the following websites.
[Website in Japanese]
http://www.hosei.ac.jp/nyugakuannai/gakubu/NEWS/saishin/150515.html
[Website in English]
http://www.hosei.ac.jp/english/news_information/archive_2015/150630.html
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ 外国人留学生のための書類選考入学試験
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 11 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 11 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 2 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 24 tháng 3 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 総合科目または数学1
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2015
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Ghi chú 【日本留学試験】
・対象となる試験は、2016年6月、11月、2015年6月、11月。
・「日本語」は読解、聴解・聴読解、記述を範囲とする。
・「総合科目」と「数学(コース1)」の2科目とも受験した場合、得点の高い1科目のみを合否判定に使用する。
【英語試験】
・英語試験はTOEFL、TOEIC、IELTSを指定(出願者が出願時にいずれか1つを選択)。ただしいずれの試験も2014年9月以降に受験したものに限る。
・英語試験のスコアに基準点はありません。

詳細は下記サイトをご覧ください。
【日本語サイト】
http://www.hosei.ac.jp/nyugakuannai/gakubu/NEWS/saishin/150515.html
【英語サイト】
http://www.hosei.ac.jp/english/news_information/archive_2015/150630.html

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 11 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học

Thông điệp của anh chị đi trước

How did you learn Japanese language?