International College of Arts and Science | Yokohama City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International College of Arts and Science | Yokohama City University | JPSS, ...

facebooktwitter

> > > International College of Arts and Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Yokohama City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International College of Arts and SciencehoặcNgành Medicine, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Kanagawa / Công lập

横浜市立大学 | Yokohama City University

  • International College of Ar...
  • Medicine

International College of Arts and Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 236-0027
Địa chỉ liên hệ 22-2 Seto, Kanazawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa
Bộ phận liên hệ Admissions Center
Điện thoại 045-787-2055
Fax 045-787-2057
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 17người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 10người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 30người (Niên khóa 2016)
Số du học sinh tư phí của trường 30người (Niên khóa 2016)
Tiền đăng ký dự thi 22,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 557,400 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 121,000 Yên (Niên khóa 2016)
Ghi chú "Other Expenses" above is on the record of 2016.
Khoa Liberal Arts and International Studies, Global Urban and Regional Studies, Economics and Business Administration, Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định See Remarks
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2015
Thi tiếng Anh See Remarks
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú EJU:
Department of Sciences: select Japanese, Mathematics 2, and Science (2 subjects from Physics, Chemistry, or Biology).
Other Departments: select Japanese, Mathematics 1, and General subject. At each subject, you must take the average points or higher.

English test:
Department of Liberal Arts and International Studies and Department of Global Urban and Regional Studies: at least 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1st grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (4.5 at each part of Academic Module)
Department of Economics and Business Administration and Department of Sciences: at least 460 at TOEFL-PBT (48 at iBT), 500 at TOEIC, 600 at GTEC for STUDENTS, 2nd grade of EIKEN, 4.5 at IELTS (4.0 at each part of Academic Module)

For English test 10 points are added for below scores:
Department of Liberal Arts and International Studies and Department of Global Urban and Regional Studies: at least 71 at TOEFL-iBT, or 6.0 at IELTS
Department of Economics and Business Administration: at least 71 at TOEFL-iBT, 730 at TOEIC, Pre-1 grade of EIKEN, 6.0 at IELTS (Academic Module)
Department of Sciences: 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1 grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (Academic Module)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ 1st term of General Selection
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 23 tháng 1 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 01 tháng 2 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 09 tháng 3 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học For Departments of Liberal Arts and International Studies, Global Urban and Regional Studies, and Economics and Business Administration: English, Essay. For Department of Sciences: English, Mathematics, Science (1 or 2 subjects)
Ghi chú You must take designated subjects of National Center Test for University Admissions.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2017
Phân loại hồ sơ Entrance Examination with International Baccalaureate
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 12 tháng 9 năm 2016
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 9 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 10 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 25 tháng 10 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 12 năm 2016
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh See Remarks
Ghi chú English test:
Departments of Liberal Arts and International Studies, Global Urban and Regional Studies, and Economics and Business Administration: at least 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1st grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (4.5 at each part of Academic Module)
Department of Sciences: at least 460 at TOEFL-PBT (48 at iBT), 500 at TOEIC, 600 at GTEC for STUDENTS, 2nd grade of EIKEN, 4.5 at IELTS (4.0 at each part of Academic Module)

For English test 10 points are added for below scores:
Department of Liberal Arts and International Studies and Department of Global Urban and Regional Studies: at least 71 at TOEFL-iBT, or 6.0 at IELTS
Department of Economics and Business Administration: at least 71 at TOEFL-iBT, 730 at TOEIC, Pre-1 grade of EIKEN, 6.0 at IELTS (Academic Module)
Department of Sciences: 500 at TOEFL-PBT (61 at iBT), 600 at TOEIC, 700 at GTEC for STUDENTS, Pre-1 grade of EIKEN, 5.0 at IELTS (Academic Module)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 06 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học