Thông tin khoa/ngành học | Kawahara Computer Business College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

> > Kawahara Computer Business College

河原電子ビジネス専門学校 | Kawahara Computer Business College

Trường chuyên môn / Ehime

1. 100% support to help you on the road to realizing your dreams! 2. Learning Japanese culture in a town rich in literature, castles and hot springs! 3. 100% support to help students lead a stable and fulfilling student life!

We are totally committed to helping students become strong communicators and master the four skills (speaking, listening, reading and writing) necessary to achieve their final goal. The Kawahara Computer Business College is the starting line from which students can take their first step in realizing their dreams and ambitions. Students studying with us are also given the opportunity to take the Japanese Language Proficiency Test (JLPT) and the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU). We offer students the chance to obtain a 2-year study visa, lead a safe, stable and fulfilling student life in terms of dormitory accommodation, everyday life and part-time jobs etc., and experience Japanese culture first hand as they study in the culturally rich Matsuyama City, famous for its traditional hot springs and historical literary works.

Share:

  • QQ
  • weibo
  • twitter
  • facebook
  • wechat
  • Thông tin cơ bản
  • Thông tin khoa/ngành học
  • Trợ giúp Du học sinh

Thông tin khoa/ngành học

Khoa tiếng Nhật

Thông tin đăng ký nhập học
Phân loại buổi học (ban ngày, ban đêm) Ban ngày
Số lượng học sinh tiếp nhận 140 người
Tiền nhập học 100,000 (JPY)
Tiền học phí (niên khóa) 590,000 (JPY)
Các khoản chi phí khác 30,000〜40,000 (JPY)
Tổng số tiền phải nộp năm đầu tiên 710,000 (障害保険・寮費除く) (JPY)


Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học


【Tìm nơi du học từ ngành học】

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học xã hội]

| Văn học | Ngôn ngữ học | Pháp luật | Kinh tế, Kinh doanh, Thương mại | Xã hội học |
| Quan hệ quốc tế
|

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối Khoa học tự nhiên]

| Hộ lý, Bảo vệ sức khỏe | Y, Nha | Dược | Khoa học tự nhiên |
| Công học
| Nông Thủy sản |

[Tìm nơi du học mà có thể học ngành Khối tổng hợp (Tự nhiên và Xã hội)]

| Đào tạo giảng viên, Giáo dục | Khoa học đời sống | Nghệ thuật | Khoa học tổng hợp |

【Lựa chọn ngôn ngữ】

| 日本語 | English | 中文(简体字) | 中文(繁體字) | 한국어 | Bahasa Indonesia | ภาษาไทย |

Đơn vị vận hành trang web
Website này được đồng vận hành bởi Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) và Công ty cổ phần Benesse Coporation.
Hiệp hội Văn hóa Sinh Viên Châu Á (ABK) Phòng Sự nghiệp Hỗ trợ Giáo dục Quốc tế 113-8642, Tokyo-to Bunkyo-ku Honkomagome 2-12-13

Copyright(C) 1999-2017 The Asian Students Cultural Association & Benesse Corporation. All Right Reserved.