Automobile Engineering | Hiroshima Kokusai Gakuin University Jidosha Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Automobile Engineering | Hiroshima Kokusai Gakuin University Jidosha Junior C...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Automobile Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Hiroshima Kokusai Gakuin University Jidosha Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Automobile Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Hiroshima  / Tư lập

広島国際学院大学自動車短期大学部 | Hiroshima Kokusai Gakuin University Jidosha Junior College

  • Automobile Engineering

Automobile Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 739-0302
Địa chỉ liên hệ 517-1 Kamiseno-cho, Aki-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima
Bộ phận liên hệ Academic Affairs Office, Jidosha Junior College
Điện thoại 082-820-3524
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2010)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2010)
Tiền nhập học 95,000 Yên (Niên khóa 2010)
Tiền học phí / năm 424,000 Yên (Niên khóa 2010)
Các khoản chi phí khác 48,700 Yên (Niên khóa 2010)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Admission fee and Tuition fee shown above are the amounts already reduced by the reduced-payment system of our university. It will not apply to all applicants.
Khoa Automobile industry
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (chỉ trong nước Nhật)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 9 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 11 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 11 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 13 tháng 11 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 11 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 12 năm 2015(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants need have a interview before you apply.
Contact to our office before you apply.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 11 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 12 năm 2015
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2015
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2015
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 1 năm 216(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 29 tháng 1 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants need have a interview before you apply.
Contact to our office before you apply.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2016
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 12 năm 2015
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2016
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 1 năm 2016
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 2 năm 2016
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 2 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 4 tháng 3 năm 2016(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú Applicants need have a interview before you apply.
Contact to our office before you apply.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 05 năm 2015

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học