Life Culture | Nagoya Future Culture College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Life Culture | Nagoya Future Culture College | JPSS, trang chuyên về thông ti...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Life Culture

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya Future Culture College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Life Culture, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Aichi  / Tư lập

名古屋文化短期大学 | Nagoya Future Culture College

  • Life Culture

Life Culture

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 461-8610
Địa chỉ liên hệ 1-17-8 Aoi Higashiku Nagoyashi Aichiken
Bộ phận liên hệ Admisison Center
Điện thoại 052-931-7112
Fax 052-931-7102
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 360,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 650,000 Yên (Niên khóa 2017)
Ghi chú The tuition fee shown above are the amount already reduced.
Other expenses depends on departments and majors. We collect other expenses at every school term.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 05 tháng 07 năm 2016

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học