Child Future Studies (temporary translation) | Saga Women's Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Future Studies (temporary translation) | Saga Women's Junior C...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Child Future Studies (temporary translation)

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Saga Women's Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Child Future Studies (temporary translation)hoặcNgành Regional Department of the Future, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Saga  / Tư lập

佐賀女子短期大学 | Saga Women's Junior College

Child Future Studies (temporary translation)

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 840-8550
Địa chỉ liên hệ 1313 Honjo, Honjo-machi, Saga-shi, Saga
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 0952-25-2310
Fax 0952-23-2724

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 09 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học