Childhood Studies | Junshin Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Childhood Studies | Junshin Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Childhood Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Junshin Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Food and Nutrition StudieshoặcNgành Childhood Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukuoka  / Tư lập

純真短期大学 | Junshin Junior College

Childhood Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 815-8510
Địa chỉ liên hệ 1-1-1 Chikushigaoka, Minami-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-286-451
Fax 092-552-2707
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 10 năm 2018

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học