College of Industrial Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

College of Industrial Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > College of Industrial Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về College of Industrial Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Electrical & Electronic EngineeringhoặcNgành Department of Information EngineeringhoặcNgành Department of Mechanical EngineeringhoặcNgành Department of Products Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Hyogo  / Tư lập

産業技術短期大学 | College of Industrial Technology

College of Industrial Technology Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2021) 1người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 220,000 Yên (Niên khóa 2021) 870,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-27-1 Nishikoya, Amagasaki-shi, Hyogo
  Khoa
  • Electrical & Electronic Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 220,000 Yên (Niên khóa 2021) 870,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-27-1 Nishikoya, Amagasaki-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Information Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2021) 3người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 220,000 Yên (Niên khóa 2021) 870,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-27-1 Nishikoya, Amagasaki-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Mechanical Engineering
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 220,000 Yên (Niên khóa 2021) 870,000 Yên (Niên khóa 2021) 1-27-1 Nishikoya, Amagasaki-shi, Hyogo
  Khoa
  • Department of Products Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học