Child Education | Kacho College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Education | Kacho College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Child Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kacho College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Child EducationhoặcNgành Department of Integrated Culture Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Kyoto  / Tư lập

華頂短期大学 | Kacho College

Child Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 605-0062
Địa chỉ liên hệ 3-456 Rinka-cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Bộ phận liên hệ Admission & PR Center
Điện thoại 075-551-1211
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền nhập học 200,000 Yên (Niên khóa 2019)
Tiền học phí / năm 860,000 Yên (Niên khóa 2019)
Các khoản chi phí khác 35,000 Yên (Niên khóa 2019)

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 18 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học