Automotive Engineering | Niigata College of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Automotive Engineering | Niigata College of Technology | JPSS, trang chuyên v...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Automotive Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata College of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Automotive Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Niigata  / Tư lập

新潟工業短期大学 | Niigata College of Technology

  • Automotive Engineering

Automotive Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-2076
Địa chỉ liên hệ 5-13-7 Kamishinei-cho, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 025-269-3174
Fax 025-268-1222
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 95người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 73người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 119người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 119người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú For the admission fee, tuition, and other expenses, please make an inquiry to the college.
Fees other than the admission fee are returnable if you make procedures for cancellation of the admission by 31st March, 2021.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 07 tháng 01 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học