Automotive Engineering | Niigata College of Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Automotive Engineering | Niigata College of Technology | JPSS, trang chuyên v...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Automotive Engineering

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Niigata College of Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Automotive Engineering, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Niigata  / Tư lập

新潟工業短期大学 | Niigata College of Technology

  • Automotive Engineering

Automotive Engineering

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 950-2076
Địa chỉ liên hệ 5-13-7 Kamishinei-cho, Nishi-ku, Niigata-shi, Niigata
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 025-269-3174
Fax 025-268-1222
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2020)
Số người thi tuyển 95người (Niên khóa 2019)
Số người trúng tuyển 73người (Niên khóa 2019)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 57người (Niên khóa 2019)
Số du học sinh tư phí của trường 57người (Niên khóa 2019)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú For the admission fee, tuition, and other expenses, please make an inquiry to the college.
Fees other than the admission fee are returnable if you make procedures for cancellation of the admission by 31st March, 2020.
Khoa Automotive Engineering
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Selection Exam (International Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 9 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 29 tháng 9 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 10 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 11 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Period for submission of application documents: 10th October to 29th November
Deadline of payment of tuition and other fees: 29th November
The examination will be conducted in the college's campus and Tokyo.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Selection Exam (International Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 11 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 11 năm 2019 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 1 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Period for submission of application documents: 19th December 2019 to 24th January 2020
Deadline of payment of tuition and other fees: 24th January 2020
The examination will be conducted in the college's campus and Tokyo.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2020
Phân loại hồ sơ Special Selection Exam (International Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 1 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2020 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 2 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 27 tháng 2 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Period for submission of application documents: 6th to 21st February 2020
Deadline of payment of tuition and other fees: 27th February 2020
The examination will be conducted in the college's campus only.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 22 tháng 08 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học